Karbid zawiera zazwyczaj rózne domieszki

Karbid zawiera zazwyczaj różne domieszki pochodzące z za- nieczyszczeń wapna i koksu używanych do jego produkcji. Za- nieczyszczenia te przechodzą do acetylenu głównie w postaci siar- kowodoru (H2S), amoniaku (NH3) i fosforowodoru (PH3). Więk- szość tych zanieczyszczeń rozpuszcza się w wodzie, może być więc usunięta z gazu przez płukanie. Według PN-54C-23050 zawartość PH3 w acetylenie … [Read more…]