Wytwornice wszelkich typów dzialaja samoczynnie,

Wytwornice wszelkich typów działają samoczynnie, to znaczy wytwarzają acetylen w miarę odbioru gazu, a gdy odbiór zostaje przerwany, wytwarzanie acetylenu ustaje automatycznie. Jednak z karbidu zwilżonego w momencie przerwania odbioru acetylenu wytwarza się jeszcze acetylen; ta ilość gazu zwana „nad- produkcją” powinna zmieścić się jeszcze w zbiorniku acetylenu. Gaz gromadzi się w przeznaczonej do tego … [Read more…]