Bezpieczniki acetylenowe W palnikach niskiego

Bezpieczniki acetylenowe W palnikach niskiego ci.śnienia tlen doprowadzany jest pod znacznie wyższym ciśnieniem (do 3:4 atn) niż acetylen. Jeżeli dziób palnika przypadkowo zapcha się, np. odpryskiem metalu, strumień tlenu może przejść do przewodu acetylenowego, a stąd do wytwornicy, Utworzenie się mieszanki tlen-acetylen w wytwornicy jest nie- bezpieczne ze względu na możliwość wybuchu. Równie niebezpieczne jest … [Read more…]