Dzialanie bezpiecznika w przypad- ku

Działanie bezpiecznika w przypad- ku cofania się tlenu lub płomienia z palnika ku wytwornicy. Gdy w bezpieczniku ciśnienie gwałtownie wzrasta, woda podnosi się w obu rurkach; ponieważ jednak rurka C wcześniej się wynurza, gazy uchodzą tędy na zewnątrz, gdy tymczasem korek wodny w rurce A zamyka dostęp mieszanki wybuchowej do wytwornicy. W ten sposób bezpiecznik … [Read more…]