Centrale acetylenowe W duzych zakladach

Centrale acetylenowe W dużych zakładach acetylen i tlen są doprowadzane do stano- wisk spawania i cięcia rurociągami. Dotychczas acetylen był wy- twarzany w wytwornicy wsypowej niskiego ciśnienia (300 do 500 mm słupa wody). Ustawiając dodatkowo sprężarkę acetylenową można zasilić sieć acetylenem sprężonym do 0,15-1,5 atn, co daje liczne ko- rzyści (równomierność ciśnienia przy dużym odbiorze … [Read more…]