ZAPOBIEGANIE ODKSZTALCENIOM I NAPRE:2:ENIOM Odksztalcanie

ZAPOBIEGANIE ODKSZTAŁCENIOM I NAPRĘ:2:ENIOM Odkształcanie wstępne części łączonych Nadając odkształcenia wstępne w kierunku przeciwnym do spo- .dziewanych odkształceń skurczowych uzyskuje się po spawaniu pożądane wymiary. Przy wykonywaniu dłuższych spoin na bla- chach niewielkiej grubości następuje – zjawisko zachodzenia na siebie krawędzi łączonych Najpierw krawędzie łączone rozchodzą się, a następnie wskutek skurczu stygnącego odcinka spoiny poczynają … [Read more…]