Nadawanie przedmiotom przed spawaniem odksztalcen

Nadawanie przedmiotom przed spawaniem odkształceń wstęp- nych w kierunkach przeciwnych od odkształceń skurczowych jest przeważnie kosztowne i niestety często niemożliwe. Istnieją pro- stsze sposoby umożliwiające zmniejszenie naprężeń i odkształceń; jednym z nich jest spawanie odcinkami. . Przy spawaniu spoiny jednym ciągiem od końca do końca naprę- żenia własne od skurczu są tym większe, im dłuższa, … [Read more…]