Kolejnosc wykonywania spoin Kierunek i

Kolejność wykonywania spoin Kierunek i kolejność poszczególnych odcinków ściegów oraz kie- runek i kolejność poszczególnych ściegów w spoinie wpływa na stan naprężeń spawalniczych i na odkształcanie się złącza; ko- lejność znowu i kierunek wykonywania poszczególnych złącz kon- strukcji wpływa na stan naprężeń w poszczególnych elementach konstrukcji i na wielkość ich odkształceń. Jako przykład rozpa- trzmy … [Read more…]