Wyzarzanie odprezajace W konstrukcjach spawanych

Wyżarzanie odprężające W konstrukcjach spawanych bardzo silnie obciążonych, które muszą odpowiadać wysokim wymaganiom pod względem pew- ności, jak kotły, zbiorniki wysokoprężne itp., naprężenia spawal- nicze muszą być usuwane. W tym celu poddaje się całe obiekty I spawane wyżarzaniu odprężającemu (dla stali miękkiej w temp. 600-650°CY. Należy zwracać uwagę, aby podczas ogrzewania i podczas stygnięcia temperatura … [Read more…]