Skutki ogrzewania miejscowego Przy spawaniu

Skutki ogrzewania miejscowego Przy spawaniu rozszerzenie się metalu i skurcz podczas ostyga- nia ograniczają się tylko do spoiny i niezbyt szerokiego pasa me- talu rodzimego z obu stron spoiny. W miarę oddalania się od spoi- ny temperatura metalu przedmiotu szybko spada. Zimny metal wokół spoiny odgrywa więc rolę wyżej opisanej „sztywnej ramy”; dlatego można się … [Read more…]