Spawanie lukiem weglowym Poniewaz przy

Spawanie łukiem węglowym Ponieważ przy spawaniu łukiem węglowym wielka szybkość topienia metalu utrudnia dodawanie spoiwa, złącza przygotowuje się zazwyczaj w ten sposób, aby spoina mogła być utworzoi z samego metalu rodzimego. Gdy niezbędne jest do wanie spoiwa, układa się je wzdłuż rowka w postaci drutu l paska. Do spawania używa się prądu stałego; biegun ujemny … [Read more…]