Spawadelka o elektrodzie weglowej Zwykle

Spawadełka o elektrodzie węglowej Zwykłe spawanie łukowe cienkich drucików lub. blaszek, sprawia trudności ze. względu na dużą powierzchnię w stosunku do objętości metalu, co przy bardzo wysokiej temperaturze łuku i swobodnym dostępie powietrza po- woduje utlenianie metalu i porowatość złącza. Dlatego do spa- wania cienkich drutów i blaszek stosuje się ręczne spawadełka elektryczne o małej … [Read more…]