Urzadzenia zautomatyzowane w postaci glowicy

Urządzenia zautomatyzowane w postaci głowicy zawieszonej nad przedmiotem i posuwającej się po prowadnicy lub zmontowa- nej na wózku przesuwającym się po szynach obok przedmiotu albo na samym przedmiocie, znajdują szerokie zastosowanie szcze- gólnie przy spawaniu blach cienkich bez spoiwa. Spawanie argonowe elektrodą topliwą stosuje się do większych grubości metalu; jest ono znacznie wydajniejsze niż spawanie … [Read more…]