Spawanie i ciecie przy uzyciu

Spawanie i cięcie przy użyciu innych materiałów palnych niż acetylen Oprócz• acetylenu stosuje się czasami do spawania inne gazy palne, jak wodór, gaz świetlny, propan, butari – lub ciekłe pali- wa: naftę, benzynę, benzol, które doprowadza się do palnika pod postacią par. Płomień wodorowo-tlenowy ma temperaturę ok. 2600°C, a więc o ok. 500° niższą niż … [Read more…]