Spawanie detowe Sposród metod spawania

Spawanie detowe Spośród metod spawania łukowego w osłonie gazowej, spawanie w strumieniu dwutlenku węgla, nazwane w skrócie spawaniem D.T.W. albo spawaniem „detowym” znalazło naj szersze zastoso- wanię. Wprawdzie stosuje się ono wyłącznie do zwykłych stali węglowych, ale jest to właśnie największe pole zastosowań spa- wania. Własności wytrzymałościowe połączeń spawanych z zasto- sowaniem dwutlenku węgla, przy … [Read more…]