Aby ulatwic przechodzenie przez ostre

Aby ułatwić przechodzenie przez ostre łuki i uniknąć poślizgu, stosowane są trzy wałeczki, z których dwa obracają się swo- bodnie, a trzeci jest napędzany i dociskany sprężyną do wzornika. Zastosowanie wałków lekko stożkowych napędzanych poprzez przekładnię różnicową (dyferencjał) jest korzystnym rozwiąza- niem prowadzeńia tego rodzaju. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest zastosowanie namagne- sowanego wałeczka o grubości … [Read more…]