Palniki o malej mocy Palniki

Palniki o małej mocy Palniki dostosowane do spawania i cięcia dużych grubości stali stają się bardzo nieekonomiczne, gdy należy spawać elementy o grubości poniżej 1-2 mm, a ciąć blachy poniżej 5-10 mm. Regulacja płomienia w tych warunkach jest też niedokładna i trudno uzyskać ładny wygląd spoiny lub linii cięcia. Do tego rodzaju robót blacharskich niezbędny … [Read more…]