Spawanie metoda w góre wymaga

Spawanie metodą w górę wymaga ustawienia blach łączonych w ten sposób, aby spoina była w położeniu pionowym. Metoda ta polega na układaniu poziomych warstewek spoiwa w szczelinie pionowej między łączonymi brzegami przy jedno- czesnym ich topieniu. Przy spawaniu jednostronnym do 6 mm grubości nie ukosuje się blach, stosując spoinę I; powyżej tej grubości, od 6 … [Read more…]