Czas spawania i zuzycie gazów

Czas spawania i zużycie gazów W spawaniu acetylenowo-tlenowym wzory na wydajność palnika i czas spawania ustalone są na podstawie doświadczeń z wielolet- niej praktyki. Zużycie acetylenu na 1 m spoiny wynosi M•t A= lm gdzie: M – wydajność palnika w l acet. na godz, t – czas spawania 1 m w min. W przypadku spawania … [Read more…]