Przygotowanie brzegów do spawania acetylenowego

Przygotowanie brzegów do spawania acetylenowego Spoiny czołowe spawane metodą w prawo lub w lewo kształtem swym przypominają opisane uprzednio czołowe spoiny łukowe. Bardzo cienkie blachy (do 1 mm grubości) łączy się spoiną I bez odstępu, zwaną spoiną „brzeżną”, otrzymaną przez stopienie zagiętych brzegów. Wysokość zagięcia wynosi 1-2 gru- bości blachy. Spoina ta ma skłonność do … [Read more…]