PALNlKI ACETYLENOWO-TLENOWE Plomien acetylenowo-tlenowy Plomien

PALNlKI ACETYLENOWO-TLENOWE Płomień acetylenowo-tlenowy Płomień dobrze uregulowany składa się z wyraźnego krótkie- go jądra oraz ze słabo świecącej kity. Jest to płomień normalny który stosuje się do spawania stali. Powstaje on ze spa- lania w powietrzu mieszanki acetylenu z czystym tlenem w sto- sunku objętościowym – teoretycznie – 1 : 1; praktycznie tlenu zużywa się … [Read more…]