W drugiej fazie spalania odbywa

W drugiej fazie spalania odbywa się utlenianie powstałego tlenku węgla (CO) i wodoru (H2) na obwodzie kity płomienia przy udziale tlenu z powietrza, Erzy czym otrzymuje się dwutlenek węgla (C02) i wodę (H20) w postaci pary 2CO+02 = 2C02; 2H2+02 = 2H20 Temperatura otrzymanych gazów jest znacznie niższa niż tem- peratura gazów w pierwszej strefie … [Read more…]