Podstawy ciecia tlenem Do palnika

Podstawy cięcia tlenem Do palnika doprowadza się środkowym przewodem czysty tlen A, a zewnętrznym. przewodem pierścieniowym – mieszankę tlenu z acetylenem w takim samym składzie, jak do spawania stali, gdyż płomień otrzymywany ze spalania tej mieszanki ma za za- danie tylko podgrzewać meta1. Płomień B ogrzewa metal M, a strumień tlenu A wypala w nim … [Read more…]