URZADZENIA ACETYLENOWE Wlasnosci acetylenu Acetylen

URZĄDZENIA ACETYLENOWE Własności acetylenu Acetylen (wzór chemiczny C2Hz) w. temperaturze O°C i przy ciśnieniu 760 mm sł. rtęci ma ciężar właściwy 1,17 Gl. -Tempe- ratura skraplania przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi ok. mi- nus 83°C, temperatura zamarzania – minus 85°C. W stanie płynnym lub stałym wybucha od tarcia lub wstrząsu. Wartość opałowa górna ok. 14090 call, … [Read more…]