URZADZENIA ACETYLENOWE Wlasnosci acetylenu Acetylen

URZĄDZENIA ACETYLENOWE Własności acetylenu Acetylen (wzór chemiczny C2Hz) w. temperaturze O°C i przy ciśnieniu 760 mm sł. rtęci ma ciężar właściwy 1,17 Gl. -Tempe- ratura skraplania przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi ok. mi- nus 83°C, temperatura zamarzania – minus 85°C. W stanie płynnym lub stałym wybucha od tarcia lub wstrząsu. Wartość opałowa górna ok. 14090 call, dolna – 12600 call. Acetylen otrzymuje się przez działanie wody na karbid. Do- starczony karbid może mieć różną ziarnistość – od O do 80 mm Karbid ziarnistości mniejszej niż 2 mm uważany jest za pył, którego zawartość nie powinna przewyższać 3%. Bębny karbidowe zawierają 100 kg karbidu. Do otwierania bębnów nie wolno używać narzędzi ostrych. Magazynowanie karbidu podlega osobnym przepisom. Reakcja karbidu z wodą odbywa się według wzoru CaC2 + 2 H20 = C2H2 + Ca(OHh) 1 kg karbidu + 0,6 kg wody daje 340 l acetylenu + 1,2 kg wa- pna (w liczbach zaokrąglonych). Wytwarzanie acetylenu odbywa się w aparatach, zwanych wy- twornicami, bezpośrednio w zakładach pracy lub w fabrykach acetylenu, które dostarczają go w butlach w postaci acetylenu rozpuszczonego. W wielkich wytwornicach, gdzie można liczyć na całkowite odgazowanie karbidu, przyjmuje się, że z 1 kg karbidu można otrzymać ok. 300 litrów acetylenu; wydajność karbidu w małych wytwornicach warsztatowych nie przekracza 250 litrów z 1 kg karbidu. [hasła pokrewne: , , ]