Palniki do spawania Wykonuje sie

Palniki do spawania Wykonuje się dwa rodzaje palników: palniki bezsmoczkowe i smoczkowe. Palniki smoczkowe, przeznaczone są do spawania acetylenem z wytwornicy niskiego ciśnienia, mogą być jednak również za- silane acetylenem z butli lUD z wytwornicy wysokiego ciśnienia. Natomiast palniki bezsmoczkowe są przeznaczone tylko do pracy acetylenem o wysokim ciśnieniu. Palniki bezsmoczkowe zasilane są gazami o prawie jednakowym ciśnieniu. Mają one komorę mieszania, gdzie oba gazy ulegają zmieszaniu, a na- stępnie przewodem, zwanym szyjką, dochodzą do dzioba, u które- go wylotu pali się płomień. Palniki smoczkowe mają przed kornorą mieszania smoczek, do którego przewodem środkowym dochodzi tlen pod wysokim ciśnieniem (2-3 atn) i zasysa acetylen. Wydajność palnika mierzy się ilością spalanego acetylenu w ljtrach na godzi.nq. Im większa jest wydajność palnika, tym większy jest płomień i tym grubsze blachy można spawać. Na przykład palnikiem 400-litrowym, tzn. takim, który spala 400 li- trów acetylenu na godzinę, zużywając jednocześnie ok. 450 litrów tlenu, można spawać blachę ze stali miękkiej o grubości 3-7-5 mm. Palniki bezsmoczkowe, zasilane acetylenem z butli zaopatrzone są w wymienne dzioby (wyloty) różniące się średnicą kanału wy- lotowego, a palniki smoczkowe – w wymienhe końcówki obej- mujące dziób, szyjkę oraz smoczek; w ten sposób wydajność pal- nika można zmieniać w dość szerokich granicach. Palni- ki przeznaczone do pracy acetylenem z wytwornicy wysokiego ciśnienia są również konstruowane jako smoczkowe i są zaopa- trzone w wymienne końcówki. Przez nie znaczne zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia ga- zów, przez otwarcie kurka lub jego przymknięcie, można z łatwo- ścią regulować wielkość płomienia; tym sposobem wydajność pal- nika można ustawiać na dowolną wielkość w granicach minimal- nej i maksymalnej wydajności. [więcej w: , , ]