Najczestsze zastosowania ciecia tlenem Ciecie

Najczęstsze zastosowania cięcia tlenem Cięcie stali zwykłej palnikiem znajduje dużo zastosowań w prze- myśle. 1) Rozbiórka konstrukcji na złom i dzielenie złomu na części dogodne do transportu; dzieleni.e półproduktów hutniczych oraz wyrobów walcowanych (kształtowniki, blachy); 2) w obróbce metali – wycinanie ram z grubszych płyt, wy- cinanie części maszyn o równomiernej grubości, jak łby korbo- wodów, tarcze, dźwignie, koła zębate; 3) jako operacja pomocnicza przy kuciu, np. wałów wykorbio- nych, sterów okrętowych itp. większych przedmiotów; 4) w konstrukcjach metalowych – obcinanie elementów.kon- strukcji na miarę, wycinanie blach i kształtowników na słupy, podstawy, wsporniki, węzły itp.; 5) w budowie części maszyn i konstrukcji spawanych – wy- cinanie płyt z blach, ukosowanie brzegów do spawania, wycinanie grani spoin w celu dodatkowego podpawania itp.; 6) sporządzanie wszelkiego rodzaju przyrządów i pomocy war- sztatowych, szczególnie dla produkcji jednostkowej i małoseryj- nej, gdy nie opłaca się wykonywanie odlewów . [patrz też: , , ]