Spawanie plazmowe Zastosowanie plazmy (zjonizowanego

Spawanie plazmowe Zastosowanie plazmy (zjonizowanego gazu) do cięcia metali trud- no topliwych i odpornych na cięcie tlenem poprzedziły rozwój spa- wania plazmowego. Nadzwyczaj wysoka temperatura (15000 do 25000°C) przy wylocie palnika plazmowego i wielka szybkość wylotowa gazu (500-800 misek) stwarzają dobre warunki, gdy idzie o wytapianie szczeliny od razu na całej grubości materiału, natomiast przy spawaniu, gdy szybkość posuwu palnika musi być powiększona do wartości rzędu 30 mmin, tj. 500 mmsak, regu- lacja szybkości posuwu spoiwa i wybór jego średnicy sprawia duże trudności. Dotychczasowe doświadczenia umożliwiają wy- konywanie spoin czołowych i pachwinowych na blachach stalo- wych i aluminiowych o grubo 3 do 12 mm, w warunkach na razie laboratoryjnych. Jednak nie można wątpić, że trudności spawania wynikające z dużych szybkości będą opanowane w najbliższym czasie.
Spawanie laserowe Za pomocą lasera, jako źródła ciepła o temperaturze ok. 6000°C, można byłoby prawdopodobnie osiągać również dobre wyniki, co spawaniem elektronowym, bez konieczności operowania w próżni. Na razie jednak, wobec małej mocy i szybkiego wyczerpywania się tego źródła energii zastosowania lasera do spawania ograni- czają się do spoin – punktów na przedmiotach o bardzo niewiel- kich grubościach i nie wyszły jeszcze ze stadium badań labora- toryjnych (1966 r.). [przypisy: , , ]