Poniewaz wsród odcinków strefy wplywu

Ponieważ wśród odcinków strefy wpływu ciepła tylko odcinek normalizacji ma lepsze własności mechaniczne po spawaniu niż przed spawaniem, należy dążyć do ograniczenia szerokości strefy wpływu ciepła. Przy spawaniu acetylenowym szerokość tej strefy jest znacznie większa (do 20 mm) niż przy spawaniu łukowym (1-2 mm). Przy spawaniu automatycznym łukiem krytym szero- kość ta jest mniejsza (poniżej 1 mm) niż przy-spawaniu ręcznym. Zwiększenie mocy płomienia lub natężenia prądu zwiększa szero- kość strefy nagrzania, natomiast większa szybkość spawania zmniejsza tę szerokość. Dlatego przy spawaniu łukiem krytym, choć natężenie prądu jest bardzo wysokie, strefa ogrzewania jest bardzo wąska i odcinek przegrzania prawie nie istnieje. Z drugiej strony im węższa jest strefa wpływu ciepła, tym szybszy jest spadek temperatury w pasie przyspoinowym i tym wyższe są naprężenia własne. W stalach hartujących się – im strefa wpływu ciepła jest węższa, tym łatwiej występuje mo- żliwość podhartowywania się metalu tuż obok spoiny; dlatego przy spawaniu tego rodzaju stali stosujemy podgrzewanie podczas spawania, a czasami także po spawaniu, by zmniejszyć różnice temperatur i szybkość stygnięcia. Im szersza jest strefa wpływu ciepła, tym więcej ciepła wprowadza się do metalu spawanego i chociaż naprężenia nie osiągają zbyt dużych wartości, obejmują jednak większy obszar i wywołują większe odkształcenia, co szczególnie przy cienkich elementach może być bardzo niepożą- dane; dlatego stosujemy znane nam z rozdz. V zabiegi zwęża- jące tę strefę. Wpływ spawania wielowarstwowego na strukturę metalu Jednym ze sposobów. otrzymania struktury drobnoziarnistej w spoinie łukowej przy jednoczesnym ulepszeniu struktury strefy wpływu ciepła jest spawanie wielowarstwowe, przy którym po- szczególne warstwy (prócz ostatniej) ulegają wyżarzeniu podczas układania na nich warstw następnych. Na skutek wyżarzania – powstaje struktura drobnoziarnista, przy czym ziarna ulegają rozdrobnieniu również w strefie prze- grzania. W dolnej części ściegu rozdrobnienie ziarna występuje w mniejszym stopniu z powodu słabszego wpływu ciepła. Aby uzyskać strukturę drobnoziarnistą również i w ostatniej licowej warstwie, można uJożyć dodatkowy ścieg wyżarzający, który na- stępnie zostaje usunięty przez oszlifowanie spoiny; – zabieg ten stosuje się tylko wyjątkowo (spawanie kotłów wysokoprężnych) . [hasła pokrewne: , , ]